Fyrreskoven 3

Fyrreskoven

Fyrreskoven i Sømarken på det sydlige Bornholm blev udstykket til en privat grundejerforening i starten af 1980’erne. De fleste af de godt 40 sommerhuse i udstykningen er bygget i løbet af det årti, men er naturligvis løbende blevet renoveret og redesignet.

Fyrreskoven er som navnet antyder beliggende i en skov af høje fyrretræer med bunddække af forskellige græsarter og lyng. I følge lokalplanen og Grundejerforeningens egne regler, skal sommerhus-grundene bevares som naturgrunde. Det er derfor ikke tilladt at opsætte hegn og hække omkring grundene. Terrasser kan dog afskærmes.

Der er et rigt dyreliv i skovene på Bornholm – således også i vores skov, hvor der er masser af rådyr, harer, vilde kaniner og masser af fugle bl.a. en lille koloni af skovhornugler.

Fra vort sommerhus er der knap 800 m gennem skov og et andet sommerhusområde til den pragtfulde strand, som strækker sig langs hele Bornholms sydkyst fra Rønne til Snogebæk. En strand med de fineste klitter, det fineste sand og det reneste vand.

Sømarken Strand